حزب کمونیست ایران

محرومیت دست‌کم ۱۴ دانشجوی بهائی از ادامه تحصیل

بنابر تصاویر و گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” مواجه و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

شمار شهروندان بهائی شرکت‌کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی از جمله “نقص پرونده” از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، تاکنون به ۱۴ تن رسیده است. امسال نیز شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع می‌دهد. شایان ذکر است، گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.