حزب کمونیست ایران

محرومیت صبا کردافشاری از اعزام به مرخصی

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل اعتراض به نبود آب جوش برای استفاده زندانیان، توسط شورای انضباطی زندان، ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شد.

این حکم در حالی صادر شده که نامبرده از بیماری زخم معده و خونریزی آن رنج میبرد و نیاز به مرخصی درمانی دارد. گفته می شود  جلسه شورای انضباطی حدود چهل روز پیش با درخواست سرپرست زندان و بدون حضور صبا کردافشاری تشکیل شده بود و وی به تازگی از حکم این شورا مطلع شده است. لازم به یادآوری است که صبا کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.