حزب کمونیست ایران

محرومیت گلرخ ابراهیمی ایرایی از حق ملاقات

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین از زمان بازداشت از ملاقات و تماس تلفنی با همسر خود آرش صادقی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج محروم بوده است.

گلرخ ایرایی در تاریخ ۱۸ آبان ماه امسال جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و با دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و به درخواست رئیس زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. گفته می‌شود در دستورالعمل داخلی زندان قرچک ورامین امکان ملاقات زندان به زندان اعضای زندانی خانواده‌ها فراهم نشده است؛ به همین دلیل این زوج زندانی سیاسی از زمان بازداشت  کماکان از داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم بوده‌اند. گلرخ ابراهیمی ایرایی در این مدت از ملاقات با دیگر اعضای خانواده خود نیز محروم بوده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی  پیش‌تر به همراه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در اوین در ارتباط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آنان گشوده شده بود به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری دیگر و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم و حکم صادره در مرحله تجدید نظر نیز بدون تشکیل جلسه دادگاه تائید شده بود.