حزب کمونیست ایران

محروم شدن جمعی از دانشجویان بهشتی تهران از امتحانات

بیست و یک تن از دانشجویان دانشگاه “بهشتی” تهران به دلیل حضور در یک تجمع اعتراضی و مخالفت با “حجاب اجباری”، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور، بدون اشاره به هویت این دانشجویان طی بیانیه‌ایی گفته است: بیست و یک نفر از دانشجویان به بهانه شرکت در تجمع اعتراضی سی ام اردیبهشت ماه نسبت به “حجاب اجباری” و “حضور بدون حجاب در جلسه امتحان”، از ادامه امتحانات محروم شده‌ اند.بر اساس این گزارش، “ریاست دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی با نصب اطلاعیه‌ ای مبنی بر محرومیت دانشجویان «بدججاب» از امتحانات پایان ترم، اقدام به تهدید دانشجویان در هنگام برگزاری جلسه امتحان و معرفی آنها به کمیته انضباطی کرده است.”