حزب کمونیست ایران

محکومیت اعدام‌های اخیر در زندان اوین

روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه،گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی در بیانیه‌ای از زندان،اعدام‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران را محکوم کردند.

این فعالان حقوق بشر،تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر را تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت دانستند.همچنین این زنان تاکید کردند که اعدام‌ها “اعمال خشونت عریان” برای نمایش “قدرتی پوشالی” است که “سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده‌است”.آنها همچنان بر ایستادگی خود “در کنار مردمِ به‌پا خاسته” و برای پایان بخشیدن به “حکومت دینیِ استبدادی” اصرار و اعلام کرده‌اند: «حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست