حزب کمونیست ایران

محکومیت رئیس جمهور پیشین فرانسه به فساد مالی

“نیکولا سارکوزی” رئیس جمهور پیشین فرانسه به خاطر فساد به سه سال حبس، شامل دو سال حبس تعلیقی، محکوم شده است.

دادگستری فرانسه دوشنبه اول مارس اعلام کرد که جرم سارکوزی محرز شده است. او سال گذشته تلاش کرده بود به یک قاضی رشوه بپردازد. بنا به مفاد پرونده، سارکوزی در سال ۲۰۰۷ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری از یک قاضی دادگستری، تقاضای اطلاعاتی محرمانه کرده و در ازای آن به او وعده پستی “رؤیایی” در موناکو، داده بود. سارکوزی  پس از “ژاک شیراک”، دومین رئیس جمهور فرانسه است که به خاطر فساد محکوم می‌شود.