حزب کمونیست ایران

محکومیت سلیمان عبدی در دادگاه سقز

بە موجب حکم دادگاه رژیم در شهر سقز،سلیمان عبدی از معلمان فعال این شهرستان و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان،بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە ٨ ماە حبس تعزیری محکوم شد.

پیشتر این معلم مطالبە‌گر صنفی،برای همین پرونده از سوی شعبە ١٠٥ کیفری دو شهرستان  سقز به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در آرامستان آیچی”به هشت ماه حبس تعزیری و ٧٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.گفتنی است که حکم هشت ماه حبس تعزیزی این معلم به ٧٢٠ ساعت تدریس به افراد تحت پوشش کمیته امداد تبدیل شده و حکم ٧٠ ضربه شلاق نیز، به مدت دو سال و شش ماه به حالت تعلیق درآمده است.