حزب کمونیست ایران

محکومیت سه شهروند بهائی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس

“مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی” شهروندان بهائی ساکن تهران توسط دادگاه رژیم هر یک به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این حکم که در تاریخ ۲۱ دیماه امسال توسط دادگاه رژیم در تهران  صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی” به ۳ سال و ۷ ماه و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ و ترویج بهائیت” به ۸ ماه حبس محکوم شدند.