حزب کمونیست ایران

محکومیت سه شهروند بهائی به 12 سال زندان

روز چهارشنبه 27 آذرماه، دادگاه تجدیدنظر رژیم، احکام “یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان، و بهنام اسکندریان” شهروندان بهایی ساکن سمنان، را صادر کرد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در همین خصوص در گزارشی اعلام کرد که، حکم زندان این سه شهروند بهایی که پیشتر از سوی دادگاه رژیم در شهرستان سمنان به اتهامات “اقدام علیه برهم زدن امنیت کشور و مشارکت در اقدام علیه نظام”  مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌ بودند در دادگاه تجدیدنظر سمنان به ۱۲ سال کاهش یافته است. بر اساس حکم صادره که روز دوشنبه ۲۵ آذر به این شهروندان ابلاغ شده است، اردشیر فنائیان به شش سال زندان، بهنام اسکندریان به ۳ سال و شش ماه و یلدا فیروزیان به ۲ سال و شش ماه محکوم شده‌اند.