حزب کمونیست ایران

محکومیت قطعی نسرین جوادی به پنج سال زندان

روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه “نسرین جوادی” یکی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98، توسط دادگاه تجدیدنظر رژیم به پنج سال زندان محکوم گردید.

نسرین جوادی کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ در مقابل مجلس به همراه دیگر کارگران و بازنشستگان دستگیر شد و پس از ۲۹ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد گردید و سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به اتهام “تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر با حذف دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم، حکم پنج سال حبس به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور را تأیید نمود.