حزب کمونیست ایران

محکومیت چهار نفر به اعدام به اتهام «همکاری با اسرائیل

قوه قضاییه رژیم روز چهارشنبه 9 آذرم اه از محکومیت چهار نفر به اعدام به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل خبر داد.
هویت این چهار نفر” حسین اردوخانزاده”، “شاهین ایمانی محمودآباد”، “میلاد اشرفی آتباتان” و” منوچهر شهبندی بجندی” اعلام شده است. رسانه‌های حکومتی نضمن انتشار ویدیویی از این افراد اعلام کردند آنان در «ربودن منصور رسولی» عضو یگان ۸۴۰ نیروی قدس نقش داشته‌اند. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند.