حزب کمونیست ایران

محکومیت کارفرمایان و دولت هند در قبال حوادث مرگبار کار

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از ۱۰۵ میلیون کارگر خود در ۵ قاره جهان، جنایت کارفرمایان که در پناه سکوت و بی‌توجهی دولت هند عامل وقوع حوادث کارگری این کشور شده است، را محکوم کرد.

طبق گزارش منتشر شده، پس از وقوع حادثه سقوط جرثقیل که در محل یک پلِ در حال ساخت در ایالت شاهاپور هند رخ داد، ده‌ها کارگر کشته و زخمی شدند. گفته می‌شود این اتفاق به دلیل بی‌توجهی کامل پیمانکار خصوصی طرح به مسائل اصول ایمنی رخ داده است. به دنبال این حادثه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه ایی ضمن محکوم کردن بی توجهی کارفرمایان به مسائل ایمنی خواستار اجرای بی‌قید و شرط و فوری اقدامات بهداشتی و ایمنی کافی در تمامی محیط‌های کاری است و کارفرمایان و دولت‌ها را که برای کاستن هزینه‌ها از انجام اقدامات ضروری ایمنی کار خودداری می‌کنند، مسئول اول حوادث می‌داند.