حزب کمونیست ایران

محکومیت کیوان زندکریمی به پنج سال حبس

روز شنبه 27 آبان ماه، “کیوان زندکریمی”، شهروند کُرد اهل سنندج از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم این شهر با اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

طبق گزارشات رسیده، “کیوان زندکریمی”، اوایل شهریور ماه پس از گذراندن سه ماه و نیم بازداشت به صورت موقت از زندان آزاد شد. او در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه در حالی بازداشت شد که در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه پس از گذشت بیش از چهار ماه بازداشت به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شده بود. گفتنی است،”کیوان زندکریمی” پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی در تاریخ هفتم دی ماه گذشته بازادشت و روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه به صورت موقت آزاد شده بود.