حزب کمونیست ایران

محکومیت 3 شهروند به بیش از ۶۱ سال حبس

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “رضا محمدحسینی”، “محبوبه رضایی” و “سمانه نوروز مرادی”، متهمان سیاسی در پرونده ای مشترک مجموعا به ۶۱ سال و ده ماه حبس و محرومیت‌ های اجتماعی محکوم شدند.

گفتنی است، بر اساس حکمی که دادگاه انقلاب رژیم در تهران به این شهروندان ابلاغ کرده است،  “محمدحسینی” به 21 سال و هشت ماه حبس، “محبوبه رضایی” به 26 سال و پنج ماه زندان و “سمانه  نوروز مرادی” به 13سال و ۹ ماه حبس محکوم شده اند.همچنین از بابت مجازات های تکمیلی هر یک از این افراد به دو سال منع اقامت در استان تهران و دو سال منع عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.