حزب کمونیست ایران

محکومیت 9 فعال مدنی به 54 سال زندان

روز سه شنبه 5 شهریور ماه، دادگاه رژیم در تهران ۹ فعال مدنی را مجموعا به ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم “شیما بابایی زیدی”، “داریوش آبدار”، “محمود معصومی”، “بهنام موسیوند”، “سعید اقبالی”، “مژگان لعلی”، “سعید سیفی جهان”، “شقایق محکی” و “نادر افشاری” هرکدام به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. گفتنی است، جلسه دادگاهی این شهروندان در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری در دادگاه رژیم در برگزار شده بود.