حزب کمونیست ایران

محکوم شدن دیپلمات ایرانی و همدستانش به زندان

روز پنجشبنه 16 بهمن ماه، “اسدالله اسدی” دیپلمات ایرانی و همدستانش در دادگاهی در بلژیک به 15 تا ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

دادگاه مصونیت دیپلماتیک کارمند سفارت ایران در اتریش را رد کرد و او را به جرم “طرح عملیات تروریستی” گناهکار شناخت  به 20 سال زندان محکوم کرد. همدستان اسدی نیز به زندان‌های درازمدت محکوم شدند. اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام  طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه شمالی پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. گفته می شود  دستگاه امنیتی بلژیک مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهند اسدی در واقع مأمور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی است که زیر پوشش عضو دیپلماتیک به عنوان دبیر سوم در سفارت جمهوری اسلامی در وین اشتغال داشته است.  دادگاه بلژیک همچنین سه نفر دیگر را نیز که قرار بود زیر نظر اسدی عملیات تروریستی را در نشست مجاهدین به اجرا بگذارند، به زندان‌های درازمدت محکوم کرد.  بنا به حکم دادگاه نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی به ۱۷ سال و امیر سعدونی ۱۵ سال محکوم شدند.