حزب کمونیست ایران

محکوم کردن اجرای حکم شلاق رسول طالب مقدم

“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” با انتشار بیانیه ایی اجرای حکم 74 ضربه شلاقرسول طالب مقدم” از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر سال 98 در زندان اوین را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است، رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر سال 98 پس از تماس‌های مکرر چند روز گذشته با ایشان و همچنین  تهدید وثیقه‌گذار به اجراء گذاشتن وثیقه، نامبرده خودش را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد. به محض ورود  در اجرای احکام بازداشت و حکم 74 ضربه شلاق بر پیگر این کارگر زحمتکش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اجرای حکم ظالمانه 74 ضربه شلاق و دو سال زندان، دو سال تبعید  برای رسول طالب مقدم و همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری، فعالان صنفی معلمان، دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم کرد و خواهان لغو فوری این احکام شد.