حزب کمونیست ایران

مراسم برگزاری ۲۶ بهمن روز کومه له در سقز

بر پایه گزارش دریافتی، روز جمعه ۲۲ بهمن،  جمعی از دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در شهر سقز ضمن پیشوازی و همچنین گرامیداشت روز کومله در اطراف این شهر مراسمی را برگزار کردند.

در این مراسم یاد و خاطرات تمام جانباختگان صفوف کومله و حزب کمونیست ایران،کادر پیشمرگان کومله و حزب کمونیست ایران و همچنین زندانیان و اعدامیان و کارگرانی که در میدان کار جان خود را از دست داده اند گرامی داشته شد. در پایان حاضرین در این مراسم بار دیگر با تمامی جانباختگان صفوف کومه له عهد بستند که تا پیروزی ادامه دهنده راهشان باشند.