حزب کمونیست ایران

مراسم خاکسپاری شماری دیگر از جان باختگان هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف

روز پنجشنبه در ادامه برگزاری مراسم خاکسپاری جان باختگان هواپیمای تهران ـ کیف در شهرهای مختلف کشور، مردم مبارز شهرای ملایر، سبزوار و بهاباد نیز با شرکت در مراسم خاکسپاری شماری از این عزیزان یادشان را گرامیداشتند.

در ملایر  پیکر دکتر میلاد نهاوندی یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در میان غم و اندوه شهروندان ملایر به خاک سپرده شد. به گفته خانواده نامبرده مقامات سپاه خانواده وی را تهدید کرده اند که اگر اجازه ندهند نیروهای سپاه در مراسم حضور داشته باشند به هیچ وجه اجازه برگزاری مراسم را نخواهند داد. در سبزوار، مراسم خاکسپاری “میلاد قاسمی آریان” هم علیرغم مخالفت خانواده وی، با بهره برداری تبلیغاتی نیروهای سپاه همراه بود. همچنین مراسم خاکسپاری “امیرحسین قربانی بهابادی” درشهر بهاباد استان یزد هم  مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گرفت. در جریان این مراسم شرکت کنندگان با سردادن شعار به حضور نیروهای امنیتی اعتراض کردند.