حزب کمونیست ایران

مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در مریوان

برپایه گزارش دریافتی جمعی از زنان و مردان آزادیخوا شهرستان مریوان روز یکشنبه 15 اسفند ماه با برپایی مراسمی در اطراف شهر فرا رسیدن روز جهانی زن را گرامیداشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون “گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن”، “نه به کشتن زنان” و ” کشتن زنان، کشتن آزادیست” ضمن اعتراض به افزایش قتل های ناموسی هشت مارس روز جهانی زن را گرامیداشتند.