حزب کمونیست ایران

مردم آشتی ناپذیر با انتخابات.

…………..

شهرام امانتی

………..

انتخابات در طور عمر ۴۵ ساله رژیم اسلامی برای این حکومت تنها مصرف خارجی داشته و خواسته است تا از اینراه به جهان نشان دهد که حاکمیت سیاسی ، دمکراتیک است و مردم میتوانند آزادانه رایهای خود را به صندوق انداخته و در امر حاکمیت با حکومت شریک هستند که امروزه برای سراسر جهان این بزک کردن چهره شناخته شده است و تصاویر صفهای رای را که در اختیار خبرگزاریها قرار میدهد ، جز یک نمایش نیست تا مشروعیت خود را نزد دنیا اعلام نماید ، که برهمگان روشن است که تصاویر پخش شده از سوی حکومت  یک نمایش تبلیغاتی بیش نیستند اما هدف رژیم فقط خارجی نبوده و در سطح داخلی نیز با بزرگنمایی کردن آنها سعی داشته تا خود را اکثریت نشان دهد و مردم را دچار یاس و ناامیدی نماید.

مردم مبارزی که سالیان سال انتخابات ریاست جمهوری ، خبرگان، شوراهای شهری و مجلس شورای اسلامی را بایکوت کرده اند، میدانند که این  نمایش دادن ها برای آن است تا به خیالِ خود مردم را بترسانند و اعلام نمایند که هنوز مشروعیت سیاسی دارند.

در یازدهم اسفند ۱۴۰۲ قرار است تا انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان انجام گردد. مجلس یازدهم مانند مجلس های قبل و بعد خود با دادن وعده و وعیدها قبل از انتخابات و عملی نکردن آنها و تصویب قوانین ارتجاعی که آخرین آن بررسی لوایح مربوط به حجاب بود ، عملاً در برابر مردم ایستاده است و سیاستگذاریهای آنها و دولت طوری بوده است که امروزه زندگی و معیشت برای قشربزرگ جامعه عبارتست از بخور و نمیر.

انتخابات اسفند ماه امسال در حالی برگزار میگردد که مبارزات مردم دوره های پرتلاطمی را در پشت سر گذاشته و مجموعه ای از خیزشها را در کارنامه خود داشته که عمر آن بیشتر از ۶ سال است. از خیزش دیماه ۹۶ تا خیزش زن،زندگی،آزادی کوله باری از تجربیات را به دانش مبارزاتی آنها اضافه کرده است. به پای صندوق رای کشاندن مردمی که در حال تجزیه و تحلیل خیزشهای قبلی خود هستند و خود را برای خیزشهای بعدی آماده میکنند، برای رژیم اسلامی ایران ناممکن است.

حاضرشدن عده ای که خود را از اصولگرایان و مدافعان حکومت اسلامی دانسته، موردی عادی است و اینان همانهایی هستند که سالهاست بر ثروت عمومی ایران چنگ انداخته و ماندگاری این رژیم بزرگترین نعمت برای آنهاست. گروهی که کاندیدهای یکدست و بی رقیب خود را انتخاب کرده و بر سفره منابع و صنایع نشسته و وعده سفره بزرگتری را در جهان خیالی دیگری به مردمی میدهند که سفره آنها هر روز کوچکتر از روز قبل میشود.

در حالیکه با اولین خیزش دردیماه ۹۶ مردم شعار سردادند که : اصلاح طلب،اصولگرا… دیگه تمومه ماجرا و موضع خود را با تمام جناحهای رژیم روشن ساخته و مهر باطل بر هر دو جناح زدند اکنون دستجات اصلاح طلب بخوبی میدانند که ماندگاری سیاسی آنها تنها در ماندگاری رژیم است. در اوایل بهمن ماه جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه سند راهبردی خود اینگونه اعلام داشت که : آنها نمیتوانند در انتخابات تهی از معنا، غیررقابتی، غیرمنصفانه وغیرموثر برای اداره کشور مشارکت کنند. به دنبال انتشار سند راهبردی جبهه اصلاحات ، اصلاح طلبان  تاکید کرده اند که : این به معنای قهر آنان با صندوق رای نیست بلکه برعکس اصلاح طلبان موظفند به رغم عدم مشارکت در چنین انتخاباتی تمام کوشش و مساعی خود را برای اقناع یا الزام حاکمیت به برگزاری انتخابات مطلوب مبذول دارند.

از پیش معلوم بود که اصلاح طلبان مانند دوره های قبل نیز ، نه با صندوقهای رای قهر میکنند و نه مردم را تشویق به تحریم صندوقها میکنند.

اصلاح طلبان حکومتی چندین مصاحبه و مطلب را به دنبال بیانیه سند راهبردی جبهه اصلاحات بازنشر داده اند که تائید خود را بر ماندگاری جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اعلام داشته که  آنها نه اینکه هیچ دوره ای با صندوقهای رای قهر نکرده بلکه  همان ۲ خردادیهایی هستند که مانع از سقوط جمهوری اسلامی شدند.

توده های مردم در سلسله خیزشهای اخیر که بار دیگر دیر یا زود با ذخیره فراوانی از تجربیات دوباره شعله ور خواهد شد، تکلیف خود را با تمام جناحهای رژیم روشن کرده اند و پایان ماجرا را پایان آنها می دانند.

صف متحد مردم از بازنشستگان همیشه در تحصن تا کارگران در حال اعتصاب و زنانی که حاضر به پذیرش حجاب زوری و اجباری نیستند صفی است همیشه حاضر در میدان و در خیابان که در برابر صف رای محافظان وپاسداران رژیم ایستاده است. صف متحد مردم با صندوقهای انتخاباتی آنها آشتی ناپذیر بوده و ” نه ” دیگری را بر پیشانی جمهوری اسلامی خواهد کوبید.