حزب کمونیست ایران

مرگ دو کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه، درجریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در شهرهای ایلام و دماوند دو کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.

درحادثه نخست که در شهرستان ایلام روی داد،یک کارگر حین کار خاکبرداری براثر ریزش دیوار دچار مصدومیت شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست داد.همچنین در حادثه ای دیگر یک کارگر 30ساله حین کارساختمانی درشهرستان دماوند زیر آوارگرفتارشد و در دم جان باخت.