حزب کمونیست ایران

مرگ سه معترض دیگر در جریان خیزش مردمی عراق

روز جمعه اول آذر ماه، در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی عراق با تظاهرکنندگان در بغداد دستکم سه تن دیگر از معترضان کشته شدند.

برپایه گزارش منتشره،  نیروهای امنیتی عراق روز جمعه در شهر بغداد سه معترض را کشتند و معترضانی که بندر اصلی عراق در شهر بصره را مسدود کرده بودند با زور متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری “رویترز” نیروهای امنیتی در یکی از پل ها در مرکز شهر بغداد به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده و گاز اشک آور پرتاب کردند. دو معترض بر اثر اصابت گلوله و یک نفر دیگر بر اثر اصابت کپسول گاز اشک آور به سرش کشته شدند. حداقل ۲۷ نفر دیگر نیز مجروح شدند. از ماه اکتبر که اعتراضات اخیر در بغداد و جنوب عراق آغاز شد تاکنون حداقل ۳۲۹ نفر کشته شده اند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که از نظر معترضان فاسد و حافظ منافع قدرت های خارجی است. این در شرایطی است که بسیاری از مردم کشور به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند.