حزب کمونیست ایران

مرگ ناگهانی کارگر معترض شهرداری کوت عبدالله

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه27 خرداد ماه، یک کارگر معترض شهرداری کوت عبدالله بدلیل فشارهای عصبی ناشی از عدم پرداخت حقوق بی حال و به بیمارستان منتقل شد.
یکی ازکارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله، در این خصوص می گوید، این کارگر همانند سایر کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله از اسفند ماه تاکنون حقوقی دریافت نکرده و بیمه او نیز واریز نشده است. وی با اشاره به اینکه این کارگرهیچ‌گونه سابقه بیماری نداشت افزود، این کارگر چند روزی بود که به دلیل فشارهای عصبی ناشی از مشکلات مالی بی‌حال و روانه بیمارستان می‌شد اما به دلیل نداشتن بیمه قادر به درمان نبود. روز گذشته وی بار دیگر دچار مشکل شد که به بیمارستان منتقل شد اما پس از آن به منزل رفت که با بدتر شدن حالش به بیمارستان منتقل و در نتیجه جان باخت.