حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت سه کارگر در تهران

روز شنبه ۱۶ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر نگهبان در بازار آهن‌مکان تهران، حین انجام کار دچار حادثه شدند که طی این حادثه یک کارگر مصدوم شده و یک کارگر جان خود را از دست داد. همچنین یک کارگر نگهبان نیز در ایستگاه فرستنده مخابرات در ارتفاعات گردنه چری در استان چهار محال بختیاری بر اثر گازگرفتگی مصدوم شد.

به گزارش منتشر شده، دو کارگر نگهبان ۱۸ و ۲۲ سالهِ تبعه افغانستان  که در یکی از حجره‌های بازار «آهن‌مکان» کار میکردند، حین استراحت به دلیل نبود وسایل گرمایشی استاندارد دچار گازگرفتگی شدند که یک نفر از آن‌ها جان باخت. در استان چهار محال بختیاری نیز یک کارگر نگهبان شاغل در ایستگاه فرستنده مخابرات در ارتفاعات گردنه چری که دچار کمبود اکسیژن شده بود با کمک امدادگران به درمانگاه «بازفت» منتقل شد.