حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت سه کارگر در شهرهای مختلف

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،سه کارگر در شهرهای بانه،تهران و مشهد دچار حادثه شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،طی این حوادث یک کارگر حدود 41 ساله در یکی از باغ‌های “خور سفلی” در مناطق روستایی شهر مشهد به علت سقوط از درخت جان خود را از دست داد.این کارگر از بالای درخت به پایین سقوط کرد و به علت شدت جراحات وارده،جان خود را از دست داد.همچنین یک کارگر تبعه کشور افغانستان که برای جابجایی پمپ آب به عمق 35 متری یک چاه رفته بود،به دلیل وجود گاز بی‌حال شد.این فرد بدون تجهیزات کافی و ایمنی لازم در حالی وارد چاه شده بود که همزمان یک دستگاه دمنده ضعیف در چاه قرار داشته است،اما قدرت کافی برای اکسیژن‌ سازی وخروج گاز‌های سمی را نداشته است.در همین روز یک کارگر به نام ” فرزاد محمد رحیمی” در شهرستان بانه که پیشتر طی حادثه کار مصدوم شده بود،در پی شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.گفتنی است که این کارگر نامبرده روز سه‌ شنبه بیست و یکم شهریورماه بر اثر سقوط از یک ساختمان مسکونی در حال ساخت به شدت مصدوم شده بود.