حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت شش کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۳ دی، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر در شهرهای دزفول، یزد و زرندیه طی حوادثی جداگانه جان باخته و مصدوم شدند.

یک کارگر ۶۰ ساله ساختمانی در حال انجام کار بر اثر ریزش آوار جداره کانال آب‌رسانی کشاورزی در دزفول جان باخت. در حادثه ایی دیگر، یک کارگر مقنی بر اثر سقوط به داخل یک چاه در ساختمانی واقع در بلوار مدرس یزد به شدت مصدوم شد. همچنین به علت ترکیدگی مخزن ذوب فلزات در یک شرکت صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه مرکز شهرستان زرندیه ۴ کارگر دچار سوختگی شدند.