حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۰ کارگر در کاشان، زاهدان و اصفهان دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۸ کارگر دچار مصدومیت شده و ۲ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره، در جریان وقوع آتش‌سوزی در شرکت “لنت” کاشان ۷ کارگر دچار سوختگی شدند. در حادثه ایی دیگر یک کارگر ۲۵ ساله هنگام کار گودبرداری در خیابان “جی”  اصفهان  دچار حادثه شد و به شدت مصدوم گردید. همچنین دو کارگر مقنی ۳۵ و ۴۰ ساله هنگام حفر چاه در خیابان مولوی زاهدان به دلیل ریزش چاه جان خود را از دست دادند.

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۰ کارگر در کاشان، زاهدان و اصفهان دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۸ کارگر دچار مصدومیت شده و ۲ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره، در جریان وقوع آتش‌سوزی در شرکت “لنت” کاشان ۷ کارگر دچار سوختگی شدند. در حادثه ایی دیگر یک کارگر ۲۵ ساله هنگام کار گودبرداری در خیابان “جی”  اصفهان  دچار حادثه شد و به شدت مصدوم گردید. همچنین دو کارگر مقنی ۳۵ و ۴۰ ساله هنگام حفر چاه در خیابان مولوی زاهدان به دلیل ریزش چاه جان خود را از دست دادند.