حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۱۵ کارگر در شهرهای مختلف

روز شنبه ۲۱ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۵ کارگر از جمله دو آتشنشان در شهرهای زاهدان، اصفهان و دماوند دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۱۳ تن دچار مصدومیت شدند و دو کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش منتشر شده، یک کارگر ۵۰ ساله در زاهدان در حین کار در یک ساختمان درحال احداث بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. طی یک حادثه آتش سوزی در یک واحد صنعتی در ناحیه آیینه ورزان دماوند ده کارگر و دو آتش نشان دچار مصدومیت شدند. همچنین در جریان آتش سوزی کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی دولت‌آباد اصفهان، یک کارگر ۴۸ ساله مصدوم و کارگر ۷۰ ساله دیگر جان باخت.