حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در کرج

روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در کرج در حوادثی جداگانه دچار مرگ و مصدومیت شدند.

به گزارش منتشر شده، یک کارگر ساختمانی ۴۵ ساله هنگام کار در یک ساختمانی در حال ساخت در منطقه عظیمیه کرج به داخل چاه آسانسور در طبقه همکف سقوط کرد و به شدت مصدوم شد. همچنین یک کارگر ساختمانی حین کار در ارتفاع طبقه هشتم یک ساختمان در حال ساخت در گرمدره شهرستان کرج سقوط کرد و جان باخت.