حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۳ کارگر  در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۲۰ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر از جمله یک کارگر معدن عتبات شاهکوه نهبندان طی حوادثی دچار مصدومیت شدند و یک کارگر دیگر در زنجان جان خود را از دست داد.

به گزارش منتشرشده، در پی حادثه زیرگرفته شدن کارگر معدن عتبات شاهکوه نهبندان توسط لودر هر دو پای وی قطع شد.در حادثه ایی دیگر یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان نیمه کار در خیابان حکمی نظامی اصفهان به دلیل سقوط از ارتفاع به شدت مصدوم شد. همچنین یک کارگر اهل مریوان به نام ” عبدالله روحی” هنگام کار دریک ساختمان نیمه کاره در زنجان دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.