حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای مختلف

به گزارش منتشره طی روزهای گذشته به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، 5 کارگر در شهرهای تنگستان، همدان  ارومیه و تهران دچار حادثه شدند.

در حادیه نخست، یک کارگر 46 ساله شاغل در کارخانه سیمان تنگستان هنگام کار در آبدارخانه این کارخانه دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. در حادثه دوم یک کارگر 50 ساله هنگام کار دیک ساختمان نیمه کاره در همدان بر اثر سقوط از طبقه چهارم جان باخت. در حادثه سوم که در ارومیه روی داد، براثر انفجار کپسول گاز در یک کارگاه تولید کفش دو کارگر شاغل در این کارگاه به شدت دچار سوختگی شدند. در حادثه چهارم نیز کارگر جوانی هنگام کار در یک ساختمان در حال ساخت در غرب تهران به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار به داخل چاهی به عمق ۳۰ متر سقوط کرد و جان سپرد.