حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت ۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی روزهای گذشته ، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر در شهرهای خواف، مشهد، گنبدکاووس و فریمان دچار حادثه شدند.

بنا به گزارش منتشره ،در این حوادث ۳ کارگر مصدوم شدند و ۳ کارگر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. لازم به ذکر است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.وهر روز تعدادی از کارگران قربانی شرایط ناامن کار میشوند.