حزب کمونیست ایران

مرگ کارگر ساختمانی در کرمانشاه

به گزارش دریافتی، روز سه شنبه ۲۱ دی‌ماه  یک کارگر ساختمانی ۳۴ ساله در کرمانشاه به دلیل سقوط از ارتفاع یک ساختمان نیمه ساخت، جان خود را از دست داد.

این گزارش می افزاید، این حادثه در بلوار نسترن شهر کرمانشاه و هنگامی روی داد که  این کارگر در حال کار در طبقه هفتم یک ساختمان در حال ساخت بود.