حزب کمونیست ایران

مرگ یک زندانی بلوچ به دلیل عدم رسیدگی  

یک زندانی بلوچ  به نام ” اسماعیل توتازهی” به دلیل عفونت ناشی از اصابت گلوله به پایش توسط نیروهای انتظامی و  بی توجهی مسئولین قضایی و انتظامی جان خود را از دست داد.

گفته می شود این زندانی از حدود یک ماه پیش با تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی به دلیل همراه داشتن بار «شیرخشک» زخمی شده و ده روز در کما بوده است. با تیراندازی ماموران انتظامی به سمت او، پنج گلوله به او اصابت کرده و پس ازپایان کما او بلافاصله به زندان زاهدان منتقل شد ؛ به دلیل وضعیت وخیم او در زندان و عدم توجه کارگزاران دستگاه قضایی و نظامی، محل اصابت گلوله عفونت کرده و با وخیم شدن وضعیت او در تاریخ ۲۷ تیرماه به بیمارستان منتقل شده است. با عدم انتقال به موقع او به بیمارستان و پیشروی عفونت، پزشکان قادر به اقدام مناسب نبوده و نامبرده جان باخت.