حزب کمونیست ایران

 مرگ یک نوجوان دیگر در اثر تیراندازی ماموران انتظامی

“حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر” از جانباختن یک نوجوان ۱۷ ساله به نام “مهرداد ملک” به دلیل تیراندازی ماموران گشت انتظامی در بخش دشتابی ارداق استان قزوین خبر داده است.

برپایه این گزارش، مهرداد ملک که در پنجم دی جان باخته است، با خودروی دوستش در راه خانه بوده است که ماموران انتظامی او را مورد تعقیب قرار می‌دهد. اما به علت گرفتار شدن خودروی گشتی در گل، ماموران بدون هشدار به خودروی حامل مهرداد ملک شلیک می‌کنند و او جان خود را از دست می دهد.