حزب کمونیست ایران

مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در تهران، جان خود را از دست داد.

بنا به گزارش هرانا، این فرد که مردی حدودا ٣٠ ساله بود و تابعیت کشور افغانستان را داشت مشغول حفر چاه در زمینی گودبرداری شده بود که به علت ریزش بخشی از خاک در این چاه مدفون شد و جان خود را از دست داد.ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.