حزب کمونیست ایران

مسمومیت دانش آموزان در تبریز ، ارومیه و اصفهان

براساس گزارش دریافت شده، روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه، تعدادی از دانش آموزان چند مدرسه ذخترانه در شهرهای تبریز، ارومیه و اصفهان در پی مسمومیت بر اثر حمله با گاز شیمیایی به بیمارستان منتقل شدند.

در ادامه فرایند حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، ۲۰ نفر دیگر از دانش آموزان مدرسه شهرک باغمیشه تبریز، چندین دانش آموز مدرسه ای دخترانه در منطقه دولت آباد اصفهان در پی داشتن علائم مسمومیت چون تنگی نفس و سرگیجه به مراکز درمانی انتقال داده شدند. همچنین تعداد نامشخصی از دانش آموزان مدارس ابتدایی حمزه حشمتی در ارومیه نیز مورد هدف حملات شیمیایی رژیم قرار گرفتند.گفتنی است که این حملات شیمیایی از سوی رژیم برای سرکوب جنبش های سراسری و ایجاد ترس و وحشت در زنان و دختران مبارز است.