حزب کمونیست ایران

مسموم شدن 17 دانش آموز در قم و بازداشت 4 دانش آموز در کرج

روز دوشنبه 10 بهمن ماه، 17 دانش آموز در مدرسه ای در خیابان صفاشهر قم مسموم شدند و در یک گزارش دیگر 4 دانش آموز دبیرستان خمینی کرج توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، دانش آموزان مدرسه ایی در صفاشهر قم به دلیل گاز گرفتگی حاصل از نشت گاز مونوکسیدکربن مسموم شده و راهی بیمارستان شدند. به گفته خانواده این دانش آموزان، در یک هفته گذشته این چهارمین حادثه است که به دلیل بی توجهی مسئولان آموزش و پرورش قم رخ میدهد  همچنین در کرج چهار دانش با نام های “حمید رضا محمدی” ، “محمدرضا کاظمی” ، “حسین طاهرآبادی” و “بهنام رحیمی” به بهانه شرکت نکردن در مراسمات مذهبی مدرسه توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.