حزب کمونیست ایران

مصدومیت دهها کارگر در تهران

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 17 تیر  ماه، در جریان وقوع آتش سوزی در پاساژ بازار سید ولی تهران،  دستکم ۳۰ کارگر در حریق گرفتار شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد که بیشتر مغازه‌های این پاساژ مربوط به کیف و کفش بود و همین امر سبب شد که آتش‌سوزی به سرعت گسترش پیدا کند و تعدادی از کارگران در مغازه‌ها گرفتار شوند. به گفته این کارگزار رژیم آتش‌نشانان موفق شدند با نردبان‌های دستی خود را به طیفات بالایی پاساژ برسانند. و 30 کارگر را که در آتش گرفتار شده بودند نجات دهند. گفته می شود همه کارگران دچار سوختگی سطحی شده اند.