حزب کمونیست ایران

مصدومیت ده کارگر در شهرهای مختلف

به گزارش منتشره طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم درمحل کار دستکم ۱۰ کارگر طی چهار حادثه جداگانه در شهرهای قم، تهران و قزوین دچار مصدومیت شدند.

در حادثه نخست، در جریان وقوع آتش سوزی در کارخانه ایی واقع در جاده قم ـ سلفچگان، دستکم هفت کارگر دچار سوختگی شدند”. در حادثه دوم، یک کارگرساختمانی حین کار در خیابان “جنت آباد جنوبی” تهران در معرض برق گرفتگی شدید قرار گرفت و از طبقه سوم بر روی فنس های ساختمان پرتاب و شدیدا مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد. در حادثه سوم، یک کارگر جوان حین کار درساختمانی در دست ساخت واقع در خیابان “قلمستان” تهران بدنبال سقوط  وفرو رفتن میلگرد به چند قسمت بدنش دچار جراحات شدید شد. در حادثه چهارم نیز  یک راننده جرثقیل حین جابه جایی تابلوی بیلبورد در قزوین دچار برق گرفتگی شد.