حزب کمونیست ایران

مصدومیت دو کارگر در خرم‌آباد و اصفهان

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، روز جمعه ۱۷ بهمن ماه دو کارگر در شهرهای خرم آباد و اصفهان طی حوادثی جداگانه دچار مصدومیت شدند.

به گزارش منتشره، یک کارگر در روستای دیناروند واقع در شهرستان خرم آباد، در پی واژگونی تراکتور دچار مصدومیت شد.  همچنین در حادثه ایی دیگر یک کارگر ساختمانی در شهر اصفهان به دلیل سقوط از ارتفاع هفت متری طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت  به شدت مصدوم شد.