حزب کمونیست ایران

مصدومیت دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر در شهرهای تهران و مازندران، دچار مصدومیت شدند.

بنا به گزارشات منتشره،در حادثه نخست یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار، در حین گودبرداری یک زمین در بلوار اندرزگو در شهر تهران دچار مصدومیت از ناحیه قفسه سینه و پا شده است. همچنین در حادثه ای دیگر یک راننده بیل مکانیکی در معدن سنگی واقع در سوادکوه مازندران، بر اثر سقوط یک قطعه سنگ بر روی بیل مکانیکی بدون حفاظ مصدوم و به بیمارستان منتقل شد که به دلیل شدت جراحت پای وی قطع شد.