حزب کمونیست ایران

مصدومیت دو کارگر در شیروان

روز جمعه 30 خرداد ماه، دو کارگر ساختمانی در شهرستان شیروان، به دلیل نبود امکانات ایمنی و  ریزش دیوار یک ساختمان در حالی ساخت به شدت مصدوم شدند.

به گفته شاهدان عینی این اتفاق زمانی روی داد که  تعدادی کارگر در حال  آرماتوربندی سقف یک ساختمان در حال ساخت در روستای “خانلق” شیروان بودند که ناگهان با ریزش سقف دو نفر از کارگران زیر آوار گرفتار شدند. این دو کارگر ۳۵ و ۳۸ ساله که از نواحی مختلف بدن دچار آسیب دیدگی شده بودند، با کمک همکاران خود به بیمارستان منتقل شدند.