حزب کمونیست ایران

مصدومیت سه کارگر در تهران و تبریز

روز چهارشنبه 18 تیر ماه در جریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در تهران و تبریز سه کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار مصدومیت شدند.

در حادثه نخست دو کارگر شاغل در یک کارگاه تولید نخ در آناخاتون از توابع تبریز در استان آذربایجان شرقی به دلیل وقوع آتش سوزی و انفجار مخزن گازوئیل به شدت مصدوم شدند. در حادثه دوم نیز یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان نیمه  کاره در تهران از طبقه 5 سقوط کرد. گفته می شود حال ای کارگر بسیار وخیم می باشد.