حزب کمونیست ایران

مصدومیت سه کارگر در سردشت

روز سه شنبه 5 شهریور ماه، سه کارگر ساختمانی در روستای “نستان”سردشت در اثر ریزش آوار سقف یک خانه در حال ساخت مصدوم شدند.

به گفته شاهدان عینی این کارگران هنگامیکه در یکی از اتاق‌های این ساختمان نیمه‌کاره در حال استراحت بودند، به دیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، ناگهان یکی از دیوار ها ریزش کرد و کارگران نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.