حزب کمونیست ایران

مصدومیت شانزده کارگر در اصفهان

روز چهارشنبه هفتم تیرماه، در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، شانزده کارگر در اصفهان دچار مصدومیت شدند.

به گفته شاهدان عینی “ظهر روز چهارشنبه انبار عمومی شرکت «حایر پلاست» واقع در محدوده شهرک صنعتی مورچه‌خورت که دارای پنج هزار متر مربع وسعت است، طعمه حریق شد.  در جریان این آتش سوزی 13 نفر دچار دودگرفتگی، سه نفر دچار سوختگی سطحی و یک نفر نیز به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.”