حزب کمونیست ایران

مصدومیت هشت دانش آموز در شیراز و تهران

روز چهارشنبه 13 آذرماه، در جریان وقوع دو حادثه جداگانه در شهرهای تهران و شیراز دستکم 8 دانش آموز مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

در حادثه نخست، در پی واژگونی یک دستگاه سرویس مدرسه در خیابان باهنر جنوبی شیراز، دستکم 5 دانش آموز دچار مصدومیت شدند. در حادثه دوم نیز رئیس مرکز اورژانس تهران از مصدومیت ۳ دانش‌آموز در پی ریزش سقف یک دبستان در غرب تهران خبر داد. گفتنی است عدم رسیدگی به زیر ساخت های مدارس هر ساله باعث مصدومیت یا جان باختن دهها دانش آموز در نقاط مختلف کشور می شود.