حزب کمونیست ایران

مصدومیت چهار کارگر در تبریز

روز دوشنبه ۴ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر در تبریز طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شدند.

به گزارش منتشر شده، در جریان وقوع آتش سوزی در یک باب کارگاه تراشکاری در کوچه باغ تبریز چهار کارگر دچار سوختگی شدند. گفته می شود حال یکی از این کارگران وخیم می باشد.