حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۱۰ کارگر در شهرهای مختلف

روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۰ کارگر از جمله دو آتش نشان در شهرهای تهران و اهواز طی حوادثی در حین کار دچار مصدومیت شدند.

به گزارش منتشر شده، چهار کارگر ساختمانی در تهران، هنگام‌ بتن ریزی یک ساختمان در حال ساخت بودند به دلیل ریزش آوار به شدت مصدوم شدند. همچنین  در جریان وقوع آتش سوزی در کارخانه غنچه اهواز، ۴ کارگر این کارخانه و دو آتش نشان مصدوم شده و به بیمارستان انتقال یافتند.